Onze leden

Op deze pagina kun je binnenkort al onze leden terugvinden. We voegen stelselmatig leden toe, tot elk lid van de FMV-familie erop staat.

1001 Schakels

1001 Schakels is een burgerinitiatief voor de jeugd dat een meer inclusieve samenleving beoogt waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Een initiatief dat samenhorigheid en de kwaliteit van het…

Meer info

A.G.S.F.

A.G.S.F. (Association des Guinees et sympathisants de Flandres of de Vereniging van Guinee en sympathisanten Vlaanderen) is een vereniging zonder winstoogmerk die culturele activiteiten organiseert om mensen, zowel met een…

Meer info

Allen actief & solidair (Tous actifs & solidaires)

De vereniging zorgt voor het bevorderen van het cultureel bewustzijn en de sociale ontwikkeling van vrouwen in moeilijke situaties. T.A.S. vzw organiseert haar acties rond sociaal-culturele activiteiten.

Meer info

Actieve Wereldburgers

Actieve Wereldburgers wilt de mensen dichter bij elkaar brengen en de kloof tussen allochtonen en autochtonen dichten met begrip, respect en liefde! Ze organiseren workshops rond cultuur en opvoeding.

Meer info
missing-image@2x

Adem van hoop (Souffle d'Espoir)

De vereniging onderneemt enige acties om mensen met een beperkte mobiliteit toegang te geven tot het sociale leven. Ze voeren alle maatregelen uit om de ontwikkeling van mensen met beperkte…

Meer info

Adib vzw (Actie Dialoog Brussel)

De vzw Adib ( Actie Dialoog Brussel) verenigt haar leden aan de hand van solidariteitsacties en concrete resultaten om gezamenlijk te werken op meerdere assen. - Opleidingsas: levenslang leren (…

Meer info
missing-image@2x

Al Karama

Al Karama heeft als doel de maatschappelijke integratie van mensen van Marokkaanse origine in België te bevorderen. Dit doen ze door activiteiten te organiseren rond thema’s zoals onderwijs, racisme en…

Meer info
missing-image@2x

Al Ihsaan

Al Ihsaan is een vereniging voor vrouwen die ontmoeting, ontspanning en vormingsmogelijkheden biedt om het sociaal isolement te doorbreken. Er wordt mogelijkheden aangeboden aan vrouwen om met hun familie zinvol…

Meer info
missing-image@2x

Al Kalima

Al Kalima gaat de hangcultuur van jongvolwassenen tegenaan door zinvolle activiteiten aan te bieden. Het is de bedoeling om jongeren zin te laten krijgen in andere dingen dan de straat.…

Meer info
missing-image@2x

Al Noor - Al Shiffaa

Deze Maghrebijnse vrouwenvereniging wil vrouwen ontmoetings- en ontspanningsmogelijkheden aanbieden in een veilige omgeving. De aandacht gaat naar de geestelijke gezondheid van de leden. Hun isolement wordt doorbroken waar nodig en…

Meer info
missing-image@2x

Al Nour Fi Dalam

Nour Fi Dalam wil met haar vereniging begrip laten groeien bij de Gentse bevolking voor de situatie van de vluchtelingen in Duinkerke. Sinds de pandemie richten ze zich ook op…

Meer info

Al Wiaam

Alwiaam (leven in Harmonie) is een Antwerpse vereniging die in 1993 werd opgericht door een aantal studenten, die in hun zoektocht naar kennis islam als belangrijk maatschappelijk thema geïntroduceerd hebben.…

Meer info
missing-image@2x

Al-Hilal Eritrese Vereniging

Al Hilal organiseert vrijetijdsbesteding voor de Eritrese bevolking om hun maatschappelijke betrokkenheid, participatie en burgerschap te bevorderen. Ze bieden verschillende opleidingen, cursussen en activiteiten aan voor verschillende doelgroepen.

Meer info
missing-image@2x

Alf Laila wa Laila

Alf Laila wa Laila biedt houvast aan moslimjongeren die op zoek zijn naar hun eigen identiteit, levend in een westerse samenleving. Ze bieden ondersteuning en vorming aan jongeren met respect…

Meer info
missing-image@2x

Alif Lam Mim

Alif Lam Mim organiseert ontmoetingsmomenten, sportieve, culturele, informatieve en/of vormende activiteiten die openstaan voor de gehele bevolking van Antwerpen en in het bijzonder voor de allochtone gemeenschap. Het organiseren van…

Meer info

Alles in 1 hart

Organiseren inzamelacties voor verschillende projecten.

Meer info
missing-image@2x

Alma

Alma staat voor Algerijns Marokkaanse groep. Alma wil muziekbeleving stimuleren en ondersteunen. Alma wil culturele, muzikale en andere manifestaties organiseren in Gent. Hiernaast willen ze als bloeiende muziekvereniging samen musiceren…

Meer info
missing-image@2x

Amal Immigratie en Integratie

\'Amal Immigratie en Integratie\' is een vereniging die de Marokkaanse cultuur via interculturele dialoog en uitwisseling uit te dragen promoten. Daarnaast willen ze de diversiteit aan visies en culturen in…

Meer info

Amana Montessori

Het doel van de vereniging is om Montessori-pedagogiek toegankelijk te maken, via schoolondersteuning en workshops voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Ze bieden ook ondersteuning voor ouderschap in de…

Meer info
missing-image@2x

Arabisch Cultureel Centrum Gent

Het uitdragen en promoten van de Arabische en Islamitische cultuur door de mensen actief te laten deelnemen aan het burgerschap. Om te blijven streven naar een samenleving met respect voor…

Meer info
missing-image@2x

Arth al-Mukhtar

Ze hebben een familiale werking waarbij de nadruk ligt op religie, feesten en uitstappen. Daarnaast organiseren ze ook vormingen voor zowel mannen als vrouwen. Interculturaliteit vinden ze heel belangrijk en…

Meer info

Success streeft naar het begeleiden van jongeren. Ze houden daarvoor rekening met 3 hoofdlijnen: burgerschap, opvoeding en sport en vrijetijdsbesteding.

Meer info

Association Morabeza

Het doel van Morabeza Association is het promoten van educatieve, sportieve, recreatieve en culturele activiteiten voor volwassenen en kinderen. In het algemeen promoot de vereniging sociale- en integratieprogramma's: ze brengt…

Meer info
missing-image@2x

AVVM

AVVM is een feitelijke vereniging die vrouwen uit Linkeroever samenbrengt. Ze organiseren verschillende socio-culturele activiteiten in de vrije tijd, waaronder vormingen rond gezondheid en opvoeding.

Meer info
missing-image@2x

Basinkop

Basinkop is een vereniging gericht op ontwikkelingssamenwerking. Ze werken, in samenwerking met Basinkop Soedan, projecten uit, in Khartoum: een weeshuis en verschillende projecten voor straatkinderen. Daarnaast hebben ze in Gent…

Meer info
missing-image@2x

Bee wise

BEE WISE is een vzw die mensen jong en oud die snakken naar mentale rust, of een herbronningsmoment, of iets dat de dagelijkse sleur doorbreekt te verwelkomen in de natuur.

Meer info

Bijles A+

Bijles A+ is een gemotiveerde groep studenten van de Universiteit Antwerpen die bijles geven aan studenten secundair en lager onderwijs. Ze geven vakken zoals Wiskunde, Chemie, Fysica, Natuurwetenschappen.

Meer info

Chabab Azlaf

Chabab Azlaf is een vzw die ijvert voor een harmonieus samenleven in Antwerpen en omgeving en de maatschappelijke participatie bevordert met bijzondere aandacht voor de allochtone jongeren en jongvolwassenen. Zo…

Meer info

Chams

De vereniging Chams – De Zon is een feitelijke vereniging van vrijwilligers die tot doel heeft de empowerment van kansarme groepen te bevorderen en rond thema’s als interculturaliteit en ecologie…

Meer info

Chicago Back

Het doel van de vereniging is zorgen voor de educatieve en sociale steun voor kwetsbare jongeren. Verder geven ze psychosociale begeleiding, helpen vrouwen in nood bij het zoeken naar werk…

Meer info
missing-image@2x

Connaissance

Het del van de verenigingen is seksuele educatie geven en algemeen welzijn bespreekbaar maken via opleidingen en workshops

Meer info
missing-image@2x

Centrum voor Ontwikkeling en Onderwijs

C.O.O. is een initiatief van burgers die als doel heeft om moslims te ondersteunen in de opvoeding en onderwijs van hun kinderen. De vereniging organiseert vrijetijdsbesteding voor kinderen binnen de…

Meer info
missing-image@2x

Dahira Mame Diarra Belgie

Dahira Mame Diarra Belgie ondersteunt Senegalese vrouwen en helpt hen in hun integratieproces in de Vlaamse samenleving onder andere door het organiseren van vormingen maatschappelijke oriëntatie en ontspannende activiteiten; -…

Meer info
missing-image@2x

Dchar inoe

Dchar Inoe is een vereniging met als doel de Amazigh cultuur en identiteit te promoten en linken te maken met verschillende andere doelgroepen. Daarnaast willen ze de Amazigh gemeenschap aanwezig…

Meer info
missing-image@2x

De Rode Roos

De Rode Roos is een vereniging die ontmoetingen stimuleert tussen Turkse vrouwen via het realiseren van een educatief, recreatief en cultureel aanbod met als doel de maatschappelijke en culturele participatie…

Meer info

DiverCity

DiverCity is een informatieplatform ten dienste van de burgers dat zich bezighoudt met maatschappelijke onderwerpen.

Meer info
missing-image@2x

Djigui

Djigui is een vzw die ontstaan is uit solidariteit met de nabestaanden van de twee Guinese jongeren Fode en Yaguine die omgekomen zijn in het landingsgestel van een vliegtuig van…

Meer info
missing-image@2x

Duggi

Een vrouwenvereniging die ontmoetingskansen geeft aan kwetsbare vrouwen. Ze bieden een veilige omgeving waarin over (taboe) onderwerpen kan worden gepraat in vertrouwen. De geestelijke gezondheid staat centraal bij deze vereniging.

Meer info

Educatief en Cultureel Centrum De Hoop

ECCH is een organisatie die zich in de eerste plaats inzet om een brug te vormen tussen de verschillende gemeenschappen binnen de Antwerpse provinciegrenzen. De laatste jaren zien ze in…

Meer info
missing-image@2x

Eiman

De Soedanese cultuur beleven en bekend maken in de Soedanese gemeenschap en daarbuiten. Ze werken aan de ontwikkeling van een sociaal netwerk tussen de leden en de gemeenschap. Dit doen…

Meer info
missing-image@2x

El Moustaqbal - Huis 16

De vereniging heeft als doel om via een gediversifieerd activiteitenaanbod het emancipatie- en integratieproces van vrouwen en jongeren met een migratieachtergrond te stimuleren en te ondersteunen. De vzw heeft een…

Meer info
missing-image@2x

El Najm

El Najm organiseert activiteiten voor jongeren en senioren van de wijk Berchem. Ze bieden culturele en sportactiviteiten aan.

Meer info
missing-image@2x

Epeny a Sawa

Het creëren van een platform van een sociaal-culturele reflectie die de vervulling van de leden, waar het gelegen is, zonder onderscheiding van religieuze, filosofische of politieke opinie. Een dynamiek van…

Meer info
missing-image@2x

Eritro Belgium

Eritro Belgium is een vereniging die als doel heeft: Het gekend maken van een harmonieus samenleven tussen de Christelijke en moslim gemeenschap van Eritreya. Organiseren van vrijetijdsbesteding voor de Eritrese…

Meer info
missing-image@2x

Euromaroc

Euromaroc is een internationale vereniging gericht op het versterken van het netwerk tussen mensen van Marokkaanse origine in Europa. Daarnaast wil ze de participatie van deze doelgroep binnen de samenleving…

Meer info

Vrouwkracht

Vrouwkracht is een vereniging die kwetsbare gezinnen op een empowerende manier ondersteund, zodat ze een optimale aansluiting vinden aan de hedendaagse snel veranderende maatschappij. De vereniging organiseert Nederlandse taallessen en…

Meer info
missing-image@2x

FFBG

Fonds Funéraire Belgo-Guinéen vzw of F.F.B.G., is een solidariteitsfonds opgericht door vrijwilligers met een Guineese achtergrond met als doel bijstand te bieden aan families die problemen ondervinden bij de repatriëring…

Meer info

Firdaus

Firdaus is een liefdadigheidsorganisatie die zowel nationaal als internationaal ontwikkelingsprojecten opzet om kansarme gezinnen, hulpbehoevenden, zieken en weeskinderen te ondersteunen.

Meer info

Free Hands

Free-Hands organiseert activiteiten voor jongeren ongeacht ras, geslacht of religie om hen te betrekken bij het maatschappelijk gebeuren en om hen kennis te laten maken met de diversiteit binnen onze…

Meer info

Free Hands Kookgroep

Freehands Kookgroep is een groep moeders die samenkomen om te koken. Ze bespreken de recepten en geven er een speciale toets aan. Tijdens het koken komen er tal van gesprekken…

Meer info
missing-image@2x

Gezond lichaam Gezonde geest

Gezond lichaam Gezonde geest is een vereniging die bestaat uit vrouwen met en zonder migratie achtergrond. Door deelname aan sportactiviteiten wordt er gewerkt aan een positief zelfbeeld. De ambitie is…

Meer info

Green Deen vzw

Green Deen is een islamitisch geïnspireerde vzw opgericht in 2014. De vereniging streeft naar het verminderen van de ecologische voetafdruk en een duurzaam bestaan door workshops te geven, gerichte educatieve…

Meer info

Haki Vzw

Haki is een vereniging die jongeren samenbrengt en hen een veilige plek biedt om zichzelf te zijn. Ook willen ze kunnen inspelen op de noden en behoeften van deze jongeren.…

Meer info

Hearts 4 Mercy

Hearts4Mercy is een humanitaire hulporganisatie met dynamisch en enthousiaste vrijwilligers die de basis levensomstandigheden van de minderbedeelden zowel lokaal als over de wereld trachten te verbeteren. Dankzij een goede netwerk…

Meer info

Het Gezin

Het Gezin Vzw wil bijdragen aan de opbouw van een leefbare maatschappij. Door het organiseren van activiteiten op het gebied van onderwijs, spiritualiteit, vorming, welzijn, opvoeding, cultuur en sport. De…

Meer info
missing-image@2x

Het vierde licht vzw

De vereniging zorgt voor schoolondersteuning voor tieners en jongvolwassenen, jongeren kennis laten maken met aantrekkelijke, leuke en educatieve wetenschappen (workshop robotcreatie).

Meer info
missing-image@2x

Hilal Gent

Het doel is om mensen uit hun isolement te halen, hun maatschappelijke integratie te verhogen, hun empowerment te bevorderen door het organiseren van educatieve, recreatieve, culturele en sociale activiteiten voor…

Meer info
missing-image@2x

Hizmet

Hizmet is een vereniging die ondersteuning en vorming biedt aan de Turkse gemeenschap in Antwerpen. Hizmet organiseert activiteiten om de sociale en culturele ontwikkeling van de vrouwen te versterken. Ze…

Meer info
missing-image@2x

Humain vzw

Vzw Humain strijdt voor mensenrechten, levert humanitaire bijstand voor mensen in nood, willen gelijke kansen en het algemeen welzijn van minderheidsgroepen of individuen bevorderen. Voor mensen op de vlucht biedt…

Meer info

Huzur

Huzur is een vereniging met als doel de Turkse culturele gewoonten te beleven en bekend te maken. Ze bevorderen ook de integratie van de Turken in de Belgische samenleving en…

Meer info

Iben Sina

Iben Sina stelt zich tot doel integrale ondersteuning te geven aan mensen die in moeilijke leefomstandigheden leven om zo hun maatschappelijke positie binnen de eigen samenleving te versterken. Dit doen…

Meer info

Scream for Change

Scream for Change werd opgericht als antwoord op de 'roep' van jongeren en jongvolwassenen naar een omgeving om zichzelf te zijn, zichzelf te uiten en uiteindelijk zichzelf te ontwikkelen. Zij…

Meer info
missing-image@2x

ICCG

Een Iraakse socio-culturele vereniging die werkt rond eigen taal en cultuur; maar tevens samenwerking met andere groepen zeer belangrijk vindt om het multicultureel vriendschappelijk samenleven te stimuleren en te bevorderen.…

Meer info
missing-image@2x

ICVV

ICVV streven naar de emancipatie van de vrouw door hen te ondersteunen, te informeren, en door interculturele activiteiten te organiseren voor deze doelgroep. Ze komen wekelijks samen en houden elke…

Meer info
missing-image@2x

Ihsane

Ihsane is een socio-culturele vereniging die vrouwen uit hun isolement haalt door kooklessen en vormingen rond maatschappelijke thema's te organiseren. Ze werken vaak aan projecten rond armoedebestrijding en laten armen…

Meer info
missing-image@2x

Iedereen leraar iedereen leerling

Ruim gedefinieerd; het is de bedoeling om een mix van mensen aan te trekken. Alle leeftijden en culturen zijn welkom bij onze feitelijke vereniging. Het gaat om een gemeenschappelijke interesse…

Meer info

Imane

IMANE vzw, of Initiatief Marokkaanse Netwerken vzw, werkt zowel internationaal als nationaal. Internationaal biedt de vzw in het Noordoosten van Marokko ontwikkelingshulp op sociaal, economisch en cultureel vlak. Specifiek wil…

Meer info
missing-image@2x

Imra Arabia

Imra Arabia is een Syrische vrouwenvereniging. Ze wil Syrische en in mindere mate, andere Arabische vrouwen ontmoetingsmogelijkheden bieden via educatieve, recreatieve, culturele en sociale activiteiten. Er is veel aandacht voor…

Meer info
missing-image@2x

Institut Introspections asbl

Bevorderen van persoonlijke ontwikkeling door training en workshops te organiseren.

Meer info
missing-image@2x

Invest in Me

Invest in Me vzw is een groep van experten gespecialiseerd in cultuur sensitieve zorg, met als doel het cultuursensitief investeren in kwetsbare kinderen en jongeren. Ze begeleiden meisjes met een…

Meer info
missing-image@2x

Jihad van de Moeders

Jihad van de Moeders richten een preventie- en sensibiliseringsnetwerk op om jongeren te helpen zodat ze niet afhaken op school en in hun sociaal leven. Ze bieden een luisterend oor…

Meer info

Jong Antwerpen

De vereniging JA is een socio-culturele vereniging voor jongeren en jongvolwassenen gelegen in Borgerhout. Ze tracht volgende activiteiten in de vrije tijd te ontwikkelen: - tentoonstellingen en uitstappen organiseren om…

Meer info

KJS vzw

De vzw stelt zich tot doel: Het verlenen van ondersteuning en begeleiding aan verschillende sociaal en maatschappelijke zwakkeren zoals kansarmen en allochtone. Evenementen opzetten. Emancipatie en participatie van allochtonen en…

Meer info

Carrefour de L Espoir vzw

De vereniging staat voor elke vorm van humanitaire acties: het helpen en ondersteunen van zieken of gehospitaliseerde mensen, het organiseren van vormingen over het begeleiden van zieken en EHBO, het…

Meer info
missing-image@2x

Kwasa Kwasa

Kwasa Kwasa wil strijden tegen elke vorm van racisme en discriminatie. We organiseren daartoe praktijkgerichte vormingen en sensibiliseringsprojecten. De activiteiten zijn gebaseerd op respect, gelijkwaardigheid en solidariteit zodanig dat superdiversiteit…

Meer info
missing-image@2x

Labreveillant

Labreveillant geeft trainingen, workshops en geweldloze communicatie meer aandacht. Activiteiten: workshops en trainingen rond zelfzekerheid.

Meer info

De opvolging (La Reléve)

De vereniging sensibiliseert van een breed publiek over armoede in de buurt. Daklozen ondersteunen d.m.v. maaltijdbedeling aan stations in Brussel.

Meer info
missing-image@2x

La Colombe

La Colombe heeft als doel sociale, culturele en artistieke acties te promoten in de regio Brussel

Meer info
missing-image@2x

Lanaya Association of Belgium

Lanaya Association is een vereniging zonder winstoogmerk met als doel de emancipatie, integratie en empowering van mensen van Liberiaanse afkomst in Vlaanderen. De stichters van de vzw willen daarnaast vriendschappen…

Meer info
missing-image@2x

Liana

Liana is een vereniging die zich inzet om kwetsbare kinderen te ondersteunen bij onder andere huiswerk. Hiernaast staat mensen in armoede samen brengen en verbinden als belangrijke aspect.

Meer info
missing-image@2x

Libisch Belgische vereniging

Libisch Belgische vereniging is een vereniging die buitenlanders en migranten die moeite hebben met het Belgische integratieproces bij te staan. Het doel bestaat onder ander uit mensen van verschillende culturen…

Meer info

Mahara

Mahara is een islamitisch geïnspireerde studentenvereniging met een pluralistische openheid. Mahara (مهارة) staat voor: vaardigheid, capaciteit, bekwaamheid en expertise. Het hoofddoel van deze studentenvereniging is bijgevolg om van elke student…

Meer info

Mamma Aicha

De vereniging Mamma Aicha stimuleert en ontwikkeld humanitaire projecten in het binnenland. Stimuleren en ontwikkelen van humanitaire projecten en acties van sociale aard in het buitenland.

Meer info

Marobel

Marobel is een socio-culturele vereniging die als doel heeft het bevorderen van de participatie van mensen met een migratieachtergrond binnen onze samenleving. De vereniging werkt rond ontwikkelingssamenwerking in Marokko en…

Meer info
missing-image@2x

Marokkanen van de Wereld

Marokkanen van de Wereld is een vereniging met als doel samen met de jeugd vormende, culturele, sociale, educatieve en sportieve activiteiten te organiseren. De vereniging organiseert een kinderwerking, tienerwerking en…

Meer info
missing-image@2x

De ambassadeurs van de vrede (Les ambassadeurs de la paix)

Het doel van de vereniging is de verspreiding en overdracht van cultuur in al haar aspecten. Ze organiseren culturele uitstappen en zetten zich in voor sociale integratie van vrouwen door…

Meer info
missing-image@2x

Migratie en Welzijn

Politiek geïnspireerde Afrikaanse vereniging. Emancipatie en politiek bewustzijn van de leden zijn belangrijke punten. Daarnaast uitbouw van een familiale werking voor Afrikaanse mensen in Gent.

Meer info

Het Huis van de Vrouw

Het Huis van de Vrouw biedt een laagdrempelige en veilige omgeving om de integratie en inburgering beter te ontwikkelen en versterken. Het doel is zelfredzaamheid van de vrouwen in de…

Meer info

Mobadara initiatief

Mobadara is een feitelijke vereniging waar actief pluralisme en wederzijds respect centraal staan, voornamelijk actief in Borgerhout. De belangrijkste doelstellingen van de vereniging zijn : familiale banden versterken, buurtgerichte samenhorigheid…

Meer info

Muslinked

Muslinked groeikansen zodat moslimjongeren hun talenten en inzichten maximaal kunnen inzetten in het onderwijs, bedrijven, de politiek, kortom de maatschappij. Vanuit een empowerende positie willen ze als organisatie een luidspreker…

Meer info
missing-image@2x

Nakhla

Een interculturele vereniging die al 20 jaar ijvert om mensen en culturen dichter bij elkaar te brengen. Ze doet dat via ontmoeting, vorming, films, festivals, tentoonstellingen e.a.

Meer info

Naturo Diet

Het doel van Naturo Diet is gezondheid en welzijn (gezonde voeding, natuurgeneeskunde en mondelinge expressie van kunst) promoten.

Meer info
missing-image@2x

Nono

Ouladanono, of korter, Nono is opgericht om, in synergie en partnerschap, projecten te ondersteunen van verenigingen met een werelds karakter in West Afrika. Nono vzw ondersteunt actief alle projecten die…

Meer info

Noujoum

Noujoum is een feitelijke vereniging die culturele activiteiten organiseert voor jongeren en hun ouders ikv goede doelen. Firqat Noujoum beschikt ook over een lofzang koor die wekelijks bij elkaar komen…

Meer info
missing-image@2x

Opvoedingscentrum Burgerschap vzw

De vereniging heeft als doel de emancipatie van jongeren, vrouwen en mannen van alle horizonten te bevorderen. Dit voornamelijk via het organiseren van alfabetisering, initiatie aan informatica, strijd tegen schoolachterstand,…

Meer info
missing-image@2x

Panasjee

Dit is een vereniging die ondersteuning biedt aan vrouwen in gemengde relaties en/of huwelijken met een moslim. We bieden hen een veilig forum waar ze met gelijkgestemden kunnen praten, hun…

Meer info

Qisma het delen

Qisma het delen is een organisatie van culturele uitstappen en ontdekking van verschillende culturele ruimtes.

Meer info

Weis Hope

Weis Hope biedt schoolondersteuning voor kinderen en ouders. Ze streven ernaar de band tussen ouders en hun kinderen te versterken.

Meer info

El Amal Forever

Al Amal Forever is een vzw die initiatieven ondersteunt en realiseert in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Ze zetten samenwerkingsprojecten op in Afrika. Ze bestrijden armoede, in het bijzonder kinderarmoede.

Meer info

Safe Space

Safe Space biedt jongeren een ruimte aan die stimuleert tot experimenteren. Via het vormen van netwerken, waarin groepswerk en jongerencultuur centraal staan, zorgen zij voor verbondenheid tussen jongeren. Ze geven…

Meer info

Soedanese Thuis Antwerpen

Soedanese Thuis Antwerpen wil de kleine gemeenschap van Soedanezen in België samenbrengen door socio-culturele, en sportieve activiteiten te organiseren. Daarnaast heeft de vereniging ook als doel om het grote publiek…

Meer info
missing-image@2x

Soedanese Vereniging Antwerpen vzw

De Soedanese Vereniging Antwerpen, heeft als doel De Soedanese cultuur bekendmaken. Daarnaast willen ze aan deelname, emancipatie en integratie in de Antwerpse gemeenschap van mensen met een Soedanese achtergrond bevorderen.

Meer info

Connected Flaws

Connected Flaws is een podcast reeks gestart met 'Vertel me jouw verhaal!'. Verhalen door en voor mensen die zichtbare en niet - zichtbare kwetsbaarheden hebben. Een kwetsbaarheid die vaak geen…

Meer info

La Marjolaine de l\'espoir

De vereniging zet zich in voor emancipatie en het welzijn van vrouwen in de Belgische samenleving.

Meer info
missing-image@2x

Surdimane

Surdimane heeft als doel: De toegang voor doven en slechthorenden vergemakkelijken: -organiseren van conferenties, seminaries en cursussen in het teken van spiritualiteit en respect voor het samenleven. Surdimane heeft tevens…

Meer info

Tabassam

Tabassam is een Marokkaans-Syrisch jongenskoor, voor en door jongeren. Ze brengen mensen samen rond traditionele Arabische zang.

Meer info
missing-image@2x

Turkish Lady

Turkish Lady is een grote Gentse vrouwenvereniging. We willen de vrouwen weerbaarder, bewuster en sterker maken zodanig dat zij zich ten volle kunnen ontplooien in deze maatschappij. Er wordt gewerkt…

Meer info
missing-image@2x

Universele Vrouwen

T.A.S. vzw organiseert haar acties rond sociaal-culturele activiteiten.

Meer info

Veera vzw

Veera vzw wil op een laagdrempelige wijze hulp aanbieden aan een groep Afghaanse jongeren en vrouwen door veilige haven voor hen te vormen en hen te versterken als individuen. Deze…

Meer info
missing-image@2x

Viva-Sportiva & Welzijn

De organisatie promoot welzijn, schoolondersteuning voor kinderen en versterken van de band tussen ouders en hun kinderen. Het organiseert ook sofrologiesessies voor kinderen en moeders. Doel: zelfrespect ontwikkelen en bewustwording…

Meer info
missing-image@2x

Vrouwen van de Arabische wereld

Vrouwen van de Arabische wereld is een vrouwenvereniging die naar buiten treedt als een sociale/culturele vereniging, met een realistische en maatschappelijke herkenbaar doel: vrouwen, ongeacht hun achtergrond, religie of opleidingsniveau…

Meer info

Vzw Trapkenoep

VZW Trapkenoep biedt hulp aan mensen in armoede. De VZW versterkt materiële en/of sociale bijstand. Er worden sociaal-culturele en interculturele activiteiten opgezet om individuele ontplooiing van hulpbehoevende leden te stimuleren,…

Meer info