Onze leden

Op deze pagina kun je binnenkort al onze leden terugvinden. We voegen stelselmatig leden toe, tot elk lid van de FMV-familie erop staat.

1001 Schakels

1001 Schakels is een burgerinitiatief voor de jeugd dat een meer inclusieve samenleving beoogt waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Een initiatief dat samenhorigheid en de kwaliteit van het…

Meer info

A.G.S.F.

A.G.S.F. (Association des guineens et sympathisants de Flandres of de Vereniging van Guinee en sympathisanten Vlaanderen) is een vereniging zonder winstoogmerk die culturele activiteiten organiseert om mensen, zowel met een…

Meer info

Actieve Wereldburgers

Actieve Wereldburgers wilt de mensen dichter bij elkaar brengen en de kloof tussen allochtonen en autochtonen dichten met begrip, respect en liefde! Ze organiseren workshops rond cultuur en opvoeding.

Meer info
missing-image@2x

Al Karama

El Karama heeft als doel de maatschappelijke integratie van mensen van Marokkaanse origine in België te bevorderen. Dit doen ze door activiteiten te organiseren rond thema’s zoals onderwijs, racisme en…

Meer info

Al Wiaam

Alwiaam (leven in Harmonie) is een Antwerpse vereniging die in 1993 werd opgericht door een aantal studenten, die in hun zoektocht naar kennis islam als belangrijk maatschappelijk thema geïntroduceerd hebben.…

Meer info
missing-image@2x

Al-Hilal Eritrese Vereniging

Al Hilal organiseert vrijetijdsbesteding voor de Eritrese bevolking om hun maatschappelijke betrokkenheid, participatie en burgerschap te bevorderen. Het aanbieden van verschillende opleidingen, cursussen en activiteiten voor verschillende doelgroepen.

Meer info

Alif Lam

Alif-Lam is een Vrouwenvereniging in Vilvoorde die vrouwen wil samenbrengen rond socio-culturele activiteiten gericht op de ontwikkeling en emancipatie van de vrouw. De activiteiten vinden binnen de vrije tijd plaats…

Meer info
missing-image@2x

Alif Lam Mim

Alif Lam Mim organiseert ontmoetingsmomenten, sportieve, culturele, informatieve en/of vormende activiteiten die openstaan voor de gehele bevolking van Antwerpen en in het bijzonder voor de allochtone gemeenschap. Het organiseren van…

Meer info

Association Morabeza

Het doel van Morabeza Association is het promoten van educatieve, sportieve, recreatieve en culturele activiteiten voor volwassenen en kinderen. In het algemeen promoot de vereniging sociale- en integratieprogramma's: ze brengt…

Meer info
missing-image@2x

AVVM

AVVM is een feitelijke vereniging die vrouwen uit Linkeroever samenbrengt. Ze organiseren verschillende socio-culturele activiteiten in de vrije tijd, waaronder vormingen rond gezondheid en opvoeding.

Meer info
missing-image@2x

Brotherhood Association

De algemene doelstelling van de vereniging is het bevorderen van broederschap onder de leden en het vormen van een sterk netwerk om elkaar onderling te ondersteunen wanneer nodig opdat ze…

Meer info

Chabab Azlaf

Chabab Azlaf is een vzw die ijvert voor een harmonieus samenleven in Antwerpen en omgeving en de maatschappelijke participatie bevordert met bijzondere aandacht voor de allochtone jongeren en jongvolwassenen. Zo…

Meer info

Chams

De vereniging Chams – De Zon is een feitelijke vereniging van vrijwilligers die tot doel heeft de empowerment van kansarme groepen te bevorderen en rond thema’s als interculturaliteit en ecologie…

Meer info
missing-image@2x

Centrum voor Ontwikkeling en Onderwijs

C.O.O. is een initiatief van burgers die als doel heeft om moslims te ondersteunen in de opvoeding en onderwijs van hun kinderen. De vereniging organiseert vrijetijdsbesteding voor kinderen binnen de…

Meer info
missing-image@2x

Dahira Mame Diarra Belgie

Dahira Mame Diarra Belgie ondersteunt Senegalese vrouwen en helpt hen in hun integratieproces in de Vlaamse Samenleving onder andere door het organiseren van vormingen maatschappelijke oriëntatie en ontspannende activiteiten; -…

Meer info
missing-image@2x

De Rode Roos

De Rode Roos is een vereniging die ontmoetingen stimuleert tussen Turkse vrouwen via het realiseren van een educatief, recreatief en cultureel aanbod met als doel de maatschappelijke en culturele participatie…

Meer info
missing-image@2x

Den Abeel

Den Abeel is een vereniging die tot doel heeft het empoweren van kwetsbare gezinnen zodat ze een optimale aansluiting vinden aan de hedendaagse snel veranderende maatschappij. Ze organiseren nederlandse taallessen…

Meer info
missing-image@2x

Djigui

Djigui is een vzw die ontstaan is uit solidariteit met de nabestaanden van de twee Guinese jongeren Fode en Yaguine die omgekomen zijn in het landingsgestel van een vliegtuig van…

Meer info

Educatief en Cultureel Centrum De Hoop

ECCH is een organisatie die zich in de eerste plaats inzet om een brug te vormen tussen de verschillende gemeenschappen binnen de Antwerpse provinciegrenzen. De laatste jaren zien ze in…

Meer info
missing-image@2x

El Amal

El Amal richt zich vooral op kansarme vrouwen met een migratieachtergrond uit Deurne Noord. Hun doel is om deze vrouwen uit hun isolement te halen door vorming en ondersteuning aan…

Meer info
missing-image@2x

El Moustaqbal - Huis 16

De vereniging heeft als doel om via een gediversifieerd activiteitenaanbod het emancipatie- en integratieproces van vrouwen en jongeren met een migratieachtergrond te stimuleren en te ondersteunen. De vzw heeft een…

Meer info
missing-image@2x

El Najm

El Najm organiseert acitiviteiten voor jongeren en senioren van de wijk Berchem. Ze bieden culturele en sportactiveiten aan.

Meer info
missing-image@2x

Euromaroc

Euromaroc is een internationale vereniging gericht op het versterken van het netwerk tussen mensen van Marokkaanse origine in Europa. Daarnaast wil ze de participatie van deze doelgroep binnen de samenleving…

Meer info
missing-image@2x

FFBG

Fonds Funéraire Belgo-Guinéen vzw of F.F.B.G., is een solidariteitsfonds opgericht door vrijwilligers met een Guineese achtergrond met als doel bijstand te bieden aan families die problemen ondervinden bij de repatriëring…

Meer info

Firdaus

Firdaus is een liefdadigheidsorganisatie die zowel nationaal als internationaal ontwikkelingsprojecten opzet om kansarme gezinnen, hulpbehoevenden, zieken, en weeskinderen te ondersteunen.

Meer info

Free Hands

Free-Hands organiseert activiteiten voor jongeren ongeacht ras, geslacht of religie om hen te betrekken bij het maatschappelijk gebeuren en om hen kennis te laten maken met de diversiteit binnen onze…

Meer info

Free Hands Kookgroep

Freehands Kookgroep is een groep moeders die samenkomen om te koken. Ze bespreken de recepten en geven er een speciale toets aan. Tijdens het koken komen er tal van gesprekken…

Meer info
missing-image@2x

Hayat

Vzw Hayat organiseert interculturele activiteiten voor de wijk en de buurt in Deurne. De vereniging heeft een moskeewerking, jongerenwerking en een vrouwenwerking.

Meer info

Hearts 4 Mercy

Hearts4Mercy is een humanitaire hulporganisatie met dynamisch en enthousiaste vrijwilligers die de basis levensomstandigheden van de minderbedeelden zowel lokaal als over de wereld trachten te verbeteren. Dankzij een goede netwerk…

Meer info

Het Gezin

Het Gezin Vzw wil bijdragen aan de opbouw van een leefbare maatschappij. Door het organiseren van activiteiten op het gebied van onderwijs, spiritualiteit, vorming, welzijn, opvoeding, cultuur en sport. De…

Meer info
missing-image@2x

Hizmet

Hizmet is een vereniging die ondersteuning en vorming biedt aan de Turkse gemeenschap in Antwerpen. Hizmet organiseert activiteiten om de sociale en culturele ontwikkeling van de vrouwen te versterken. Ze…

Meer info

Huzur

Huzur is een vereniging met als doel de Turkse culturele gewoonten te beleven en bekend te maken. Ze bevorderen ook de integratie van de Turken in de Belgische samenleving en…

Meer info

Iben Sina

Iben Sina stelt zich tot doel integrale ondersteuning te geven aan mensen die in moeilijke leefomstandigheden leven om zo hun maatschappelijke positie binnen de eigen samenleving te versterken. Dit doen…

Meer info
missing-image@2x

ICVV

ICVV streven naar de emancipatie van de vrouw door hen te ondersteunen, te informeren, en door interculturele activiteiten te organiseren voor deze doelgroep. Ze komen wekelijks samen en houden elke…

Meer info
missing-image@2x

Ihsane

Ihsane is een socio-culturele vereniging die vrouwen uit hun isolement haalt door kooklessen en vormingen rond maatschappelijke thema's te organiseren. Ze werken vaak aan projecten rond Armoedebestrijding en laten armen…

Meer info

IKRA

Ikra Vzw organiseert interculturele activiteiten voor de wijk en de buurt in Antwerpen-Noord. Ze vangen jongeren op in hun lokalen en organiseren activiteiten om de sociale en culturele ontwikkeling van…

Meer info

Imane

IMANE vzw, of Initiatief Marokkaanse Netwerken vzw, werkt zowel Internationaal als Nationaal. Internationaal biedt de vzw in het Noordoosten van Marokko ontwikkelingshulp op sociaal, economisch en cultureel vlak. Specifiek wil…

Meer info
missing-image@2x

Interculturele vrouwenwerking Ekeren

IVWE heeft als doel vrouwen samenbrengen binnen een vertrouwelijke omgeving om activiteiten en vormingsmomenten te organiseren vanuit hun vragen en noden. IVWE organiseert laagdrempelige activiteiten en bijeenkomsten zoals naailes, vormingen…

Meer info
missing-image@2x

Invest in Me

Invest in Me vzw is een groep van experten gespecialiseerd in cultuur sensitieve zorg, met als doel het cultuursensitief investeren in kwetsbare kinderen en jongeren. Ze begeleiden meisjes met een…

Meer info
missing-image@2x

Jihad van de Moeders

Jihad van de Moeders richten een preventie- en sensibiliseringsnetwerk op om jongeren te helpen zodat ze niet afhaken op school en in hun sociaal leven. Ze bieden een luisterend oor…

Meer info

Jong Antwerpen

De vereniging JA is een socio-culturele vereniging voor jongeren en jongvolwassenen gelegen in Borgerhout. Ze tracht volgende activiteiten in de vrije tijd te ontwikkelen: - tentoonstellingen en uitstappen organiseren om…

Meer info
missing-image@2x

Lanaya Association of Belgium

Lanaya Association is een vereniging zonder winstoogmerk met als doel de emancipatie, integratie en empowering van mensen van Liberiaanse afkomst in Vlaanderen. De stichters van de vzw willen daarnaast vriendschappen…

Meer info

Mahara

Mahara is een islamitisch geïnspireerde studentenvereniging met een pluralistische openheid. Mahara (مهارة) staat voor: vaardigheid, capaciteit, bekwaamheid en expertise. Het hoofddoel van deze studentenvereniging is bijgevolg om van elke student…

Meer info

Marobel

Marobel is een socio-culturele vereniging die als doel heeft het bevorderen van de participatie van mensen met een migratieachtergrond binnen onze samenleving. De vereniging werkt rond ontwikkelingssamenwerking in Marokko en…

Meer info
missing-image@2x

Marokkanen van de Wereld

Marokkanen van de Wereld is een vereniging met als doel samen met de jeugd vormende, culturele, sociale, educatieve en sportieve activiteiten te organiseren. De vereniging organiseert een kinderwerking, tienerwerking en…

Meer info

Mobadara initiatief

Mobadara is een feitelijke vereniging waar actief pluralisme en wederzijds respect centraal staan, voornamelijk actief in Borgerhout. De belangrijkste doelstellingen van de vereniging zijn : familiale banden versterken, buurtgerichte samenhorigheid…

Meer info

Muslinked

Muslinked groeikansen zodat moslimjongeren hun talenten en inzichten maximaal kunnen inzetten in het onderwijs, bedrijven, de politiek, kortom de maatschappij. Vanuit een empowerende positie willen ze als organisatie een luidspreker…

Meer info
missing-image@2x

Nono

Ouladanono, of korter, Nono is opgericht om, in synergie en partnerschap, projecten te ondersteunen van verenigingen met een werelds karakter in West Afrika. Nono vzw ondersteunt actief alle projecten die…

Meer info

Noujoum

Noujoum is een feitelijke vereniging die culturele activiteiten organiseert voor jongeren en hun ouders ikv goede doelen. Firqat Noujoum beschikt ook over een lofzang koor die wekelijks bij elkaar komen…

Meer info

El Amal Forever

Al Amal Forever is een vzw die initiatieven ondersteunt en realiseert in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Ze zetten samenwerkingsprojecten op in Afrika. Ze bestrijden armoede, in het bijzonder kinderarmoede.

Meer info

Safe Space

Safe Space biedt jongeren een ruimte aan die stimuleert tot experimenteren. Via het vormen van netwerken, waarin groepswerk en jongerencultuur centraal staan, zorgen zij voor verbondenheid tussen jongeren. Ze geven…

Meer info
missing-image@2x

Samen voor de Toekomst

De vereniging wil een interculturele plaats creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten met als doel de kloof tussen de verschillende groepen in de samenleving te verkleinen en samenwerking te stimuleren.…

Meer info

Soedanese Thuis Antwerpen

Soedanese Thuis Antwerpen wil de kleine gemeenschap van Soedanezen in België samenbrengen door socio-culturele, en sportieve activiteiten de organiseren. Daarnaast heeft de vereniging ook tot doel om het grote publiek…

Meer info

Tabassam

Tabassam is een Marokkaans-Syrisch jongenskoor, voor en door jongeren. Ze brengen mensen samen rond traditionele Arabische zang.

Meer info
missing-image@2x

Vereniging van Islamitische Consultatie België

De vereniging heeft als doel om gedetineerden met een moslimachtergrond voor te bereiden en te ondersteunen bij de re-integratie in onze samenleving en preventief ouders en jongeren te informeren en…

Meer info