missing-image@2x

Invest in Me

Invest in Me vzw is een groep van experten gespecialiseerd in cultuur sensitieve zorg, met als doel het cultuursensitief investeren in kwetsbare kinderen en jongeren. Ze begeleiden meisjes met een islamitische achtergrond bij ongewenste/ongeplande zwangerschappen, bieden hulpverlening aan kwetsbare kinderen en jongeren in moeilijke situaties (kinderarmoede, pleegzorg, rouwverwerking, …) en doen aan netwerkhulpverlening. De vereniging biedt workshops en vormingen aan rond diverse thema’s.

Praktische gegevens

Email

Social media