missing-image@2x

Arabisch Cultureel Centrum Gent

Het uitdragen en promoten van de Arabische en Islamitische cultuur door de mensen actief te laten deelnemen aan het burgerschap. Om te blijven streven naar een samenleving met respect voor ieders eigenheid moeten we diversiteit en interculturaliteit meer in het daglicht plaatsen. Dit doen ze door middel van ontmoetingsmomenten, cursussen, sportieve, culturele en informatieve activiteiten.

Praktische gegevens

Contactpersoon: Mohamed Al Abed

Email