Imane

IMANE vzw, of Initiatief Marokkaanse Netwerken vzw, werkt zowel internationaal als nationaal. Internationaal biedt de vzw in het Noordoosten van Marokko ontwikkelingshulp op sociaal, economisch en cultureel vlak. Specifiek wil ze de gezondheid en welzijn verbeteren, analfabetisme bestrijden en vrouwenrechten waarborgen. De vereniging houdt zich al jaren actief bezig met het organiseren van projecten die gericht zijn op duurzaam dorpsontwikkeling in Noordoost Marokko. Dit doen ze onder ander doormiddel van kennisoverdracht op het gebied landbouwteelt en ambachten. Nationaal wil IMANE vzw mensen stimuleren tot een actieve houding in de samenleving en ondersteunt initiatieven die gericht zijn op maatschappelijke participatie, het bevorderen van sociale cohesie en het voorkomen van sociale uitsluiting en uitval.

Praktische gegevens