missing-image@2x

Eiman

De Soedanese cultuur beleven en bekend maken in de Soedanese gemeenschap en daarbuiten. Ze werken aan de ontwikkeling van een sociaal netwerk tussen de leden en de gemeenschap. Dit doen ze door projecten te organiseren die ten goede komen aan behoeftigen in Soedan (zieken, wezen, personen met een beperking etc.), in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Ze geven materiële en morele steun aan slachtoffers van oorlogen, conflicten en natuurrampen.

Praktische gegevens

Contactpersoon: Madani Mudawi OF Alliser Mudawi

Email