Privacyverklaring

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 waarborgt de Federatie van Marokkaanse Verenigingen de vertrouwelijke verwerking van je persoonsgegevens. De gegevens worden enkel gebruikt in het kader van onze administratieve doeleinden en anonieme statistische analyse. De gegevens worden opgeslagen voor het aanleggen van een ledenbestand, voor het verzenden van de optionele nieuwsbrief, het toezenden van onze tijdschriften aan de abonnees en het contacteren van vrijwilligers en stagiair(e)s. In geen geval geeft de Federatie van Marokkaanse Verenigingen je gegevens aan derden.

Je hebt ten allen tijde het recht om jouw gegevens in te kijken, te laten wijzigen of uit onze bestanden te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op via secretariaat@fmv-vzw.be of 03 204 10 10.

Deze privacyverklaring verbindt enkel de Federatie van Marokkaanse Verenigingen en is niet van toepassing voor de websites van derden waarnaar de Federatie van Marokkaanse Verenigingen eventueel verwijst. De Federatie van Marokkaanse Verenigingen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en de wijze van verwerking van persoonsgegevens op gelinkte websites.