Events

Onze federatie organiseert in samenwerking met haar leden heel wat activiteiten en events. Hier vindt u alvast een overzicht van de komende activiteiten.
Uitreiking Borgerhoutse OndernemingsAward

Vereniging Actieve Wereldburgers is mee betrokken in de organisatie van dit evenement om Borgerhoutse ondernemers in de bloemetjes te zetten. Meer info vind je op www.de-boha..org.

BoHa!
Reuzenstoet Borgerhout

Ook onze Kaaprverdische vereniging Assoçiõo Morabeza Belgica doet mee met de Borgerhoutse Reuzenstoet. Meer weten? www.reuzenstoet.be

Reuzeleuk!
BBQ

Vereniging A.G.S.F. organiseert een gezellige BBQ in ontmoetingszaal Thonetje te Linkeroever. Welkom!

Barbecue!