missing-image@2x

Kwasa Kwasa

Kwasa Kwasa wil strijden tegen elke vorm van racisme en discriminatie. We organiseren daartoe praktijkgerichte vormingen en sensibiliseringsprojecten. De activiteiten zijn gebaseerd op respect, gelijkwaardigheid en solidariteit zodanig dat superdiversiteit genormaliseerd wordt in onze samenleving. Dit blijven we dan ook doorheen onze activiteiten nastreven met als doel de permanente bewustwording te stimuleren.

Praktische gegevens

Contactpersoon: Agnes Van Camp

EmailWebsite

Social media