KJS vzw

De vzw stelt zich tot doel: Het verlenen van ondersteuning en begeleiding aan verschillende sociaal en maatschappelijke zwakkeren zoals kansarmen en allochtone. Evenementen opzetten. Emancipatie en participatie van allochtonen en kansarmen bevorderen en het versterken van economische en materiële bijstand. Interculturele ontmoetingen tussen verschillende gemeenschappen bevorderen en vrouwen die het wat moeilijker hebben uit hun isolement halen. Ouders helpen die de nodige hulp nodig hebben binnen de opvoeding, onderwijs en politiek. Jongeren en kinderen een ontmoetingsplek aanbieden en hen helpen met hun leerachterstand. Senioren begeleiden en doorverwijzen. Het organiseren van inzamelacties om armoede bestrijding aan te gaan in het binnen- en buitenland.

Praktische gegevens