Jong Antwerpen

De vereniging JA is een socio-culturele vereniging voor jongeren en jongvolwassenen gelegen in Borgerhout. Ze tracht volgende activiteiten in de vrije tijd te ontwikkelen: - tentoonstellingen en uitstappen organiseren om verschillende culturen te leren kennen en bekend te maken; - sportactiviteiten organiseren; - culturele activiteiten organiseren; - traject opzetten om vrijwilligers te rekruteren en te begeleiden; - studiebegeleiding; - vergaderingen, seminaries, conferenties en symposiums; - festiviteiten en gedenkdagen over belangrijke dagen en nachten.

Praktische gegevens

Email

Social media