missing-image@2x

Libisch Belgische vereniging

Libisch Belgische vereniging is een vereniging die buitenlanders en migranten die moeite hebben met het Belgische integratieproces bij te staan. Het doel bestaat onder ander uit mensen van verschillende culturen elkaars gewoontes en tradities te laten ontdekken zodat ze elkaar respecteren in de samenleving waarin ze allemaal samen leven.

Praktische gegevens

Contactpersoon: Nawal Alfarrah

Email