1001 Schakels

1001 Schakels is een burgerinitiatief voor de jeugd dat een meer inclusieve samenleving beoogt waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Een initiatief dat samenhorigheid en de kwaliteit van het samenleven van de verschillende gemeenschappen tracht te verbeteren en de wederzijdse verdraagzaamheid tussen de burgers wil bevorderen. 1001 schakels organiseert verschillende activiteiten binnen de vrije tijd waarbij ze jongeren stimuleren om uit hun comfortzone te komen en actief deel te nemen aan de maatschappij. Ze ondersteunen leerlingen en ouders en begeleiden hen naar een succesvol schooltraject. Ook bieden ze een luisterend oor en zorgen ze voor een ruimte waar reflectie en uitwisseling van ideeën tot stand kan komen.

Praktische gegevens

EmailWebsite

Social media