Actieve Wereldburgers

Actieve Wereldburgers wilt de mensen dichter bij elkaar brengen en de kloof tussen allochtonen en autochtonen dichten met begrip, respect en liefde! Ze organiseren workshops rond cultuur en opvoeding.

Praktische gegevens

Contactpersoon: Hayat Elmarcaee

EmailWebsite