missing-image@2x

Nono

Ouladanono, of korter, Nono is opgericht om, in synergie en partnerschap, projecten te ondersteunen van verenigingen met een werelds karakter in West Afrika. Nono vzw ondersteunt actief alle projecten die ontwikkeling op vlak van gezondheid, cultuur, educatie en vorming in West-Afrika beogen. Nono beoogt emancipatie van vrouwen en mannen, en een betere integratie van West Afrikanen in België waarin: - Zorgen voor elkaar en educatie de basis vormen - Het pluralisme verdedigt wordt in het leven en de samenleving en, tegen elke vorm van fundamentalisme in, de promotie van tolerantie en respect voor de mening van elke burger ambiëren.

Praktische gegevens