missing-image@2x

Vrouwen van de Arabische wereld

Vrouwen van de Arabische wereld is een vrouwenvereniging die naar buiten treedt als een sociale/culturele vereniging, met een realistische en maatschappelijke herkenbaar doel: vrouwen, ongeacht hun achtergrond, religie of opleidingsniveau samen brengen. Kwetsbare vrouwen uit hun sociaal isolement halen, zodat ze op eigen kracht kunnen functioneren.

Praktische gegevens

Contactpersoon: Nour Hamdan OF Hanna Akra

Email