missing-image@2x

Humain vzw

Vzw Humain strijdt voor mensenrechten, levert humanitaire bijstand voor mensen in nood, willen gelijke kansen en het algemeen welzijn van minderheidsgroepen of individuen bevorderen. Voor mensen op de vlucht biedt vzw Humain concrete steun. We verdelen voedsel, ondersteunen met materiële hulp, trachten met vrijwilligers en vluchtelingen het leven in vluchtelingenkampen en opvangcentra wat draaglijker te maken. Daarnaast willen we wegen op het beleid en sturen we de (negatieve) beeldvorming over vluchtelingen in de media en de maatschappij bij.

Praktische gegevens

Contactpersoon: Sarah Verhofstadt OF Leyna Amara

EmailWebsite