Het Huis van de Vrouw

Het Huis van de Vrouw biedt een laagdrempelige en veilige omgeving om de integratie en inburgering beter te ontwikkelen en versterken. Het doel is zelfredzaamheid van de vrouwen in de maatschappij te verwezenlijken en bestrijden van sociaal isolement.

Praktische gegevens

Contactpersoon: Mina El Merbouh

Social media