Al Wiaam

Alwiaam (leven in Harmonie) is een Antwerpse vereniging die in 1993 werd opgericht door een aantal studenten, die in hun zoektocht naar kennis islam als belangrijk maatschappelijk thema geïntroduceerd hebben. De hoofddoelstelling van Alwiaam is dialoog over de grenzen heen. Om die dialoog mogelijk te maken, zoekt zij inspiratie in de normen en waarden uit islam. De vereniging wil zo bijdragen aan een harmonieuze en vredevolle samenleving met wederzijds respect, verrijking en ontwikkeling. Alwiaam heeft Mozaïek als hoofdactiviteit. Dit zijn bijeenkomsten waarin verschillende levensbeschouwelijke en maatschappelijke thema’s worden behandeld. Daarnaast organiseert Alwiaam occasioneel activiteiten die islam vanuit een culturele of recreatieve invalshoek presenteren. Momenteel is de thuisbasis van de vereniging het Cultureel Centrum van Berchem waar Alwiaam al meer dan een decennium actief is en iedereen verwelkomt om aan haar activiteiten deel te nemen, ongeacht religie, geslacht en afkomst.

Praktische gegevens

Contactpersoon: Lhosen Bezzizi, Abdellah Krim

EmailWebsite

Social media