missing-image@2x

Eritro Belgium

Eritro Belgium is een vereniging die als doel heeft: Het gekend maken van een harmonieus samenleven tussen de Christelijke en moslim gemeenschap van Eritreya. Organiseren van vrijetijdsbesteding voor de Eritrese bevolking om hun maatschappelijke betrokkenheid, participatie en burgerschap te bevorderen. Ijveren voor een harmonieus samenleven in Antwerpen en omgeving. De maatschappelijke participatie bevorderen van de Eritrese gemeenschap met bijzondere aandacht voor de jongeren en jongvolwassenen. De vereniging wenst deze doelstellingen te realiseren door onder meer het inrichten van ontmoetingsmomenten, het organiseren van sportieve, culturele, informatieve en/of vormende activiteiten. Het aanbieden van verschillende opleidingen, cursussen en activiteiten voor verschillende doelgroepen.

Praktische gegevens