Marobel

Marobel is een socio-culturele vereniging die als doel heeft het bevorderen van de participatie van mensen met een migratieachtergrond binnen onze samenleving. De vereniging werkt rond ontwikkelingssamenwerking in Marokko en organiseert ook sportieve en culturele activiteiten in Antwerpen. Ze zijn vooral begaan met het thema landbouw en ondersteunen mensen in kwetsbare posities in Marokko door het oprichten van coöperatievenen en samenwerkingsverbanden tussen dorpen en internationale bedrijven.

Praktische gegevens

Email

Social media