Mobadara initiatief

Mobadara is een feitelijke vereniging waar actief pluralisme en wederzijds respect centraal staan, voornamelijk actief in Borgerhout. De belangrijkste doelstellingen van de vereniging zijn : familiale banden versterken, buurtgerichte samenhorigheid versterken en kinderen leren omgaan met verschillende culturen, waarden en normen. Mobadara richt zich voornamelijk op jeugd, maar betrekt hier ook de ouders van kinderen en jongeren. Ze organiseren activiteiten zowel gericht op de culturele, als de gemeenschapsvormende, educatieve en maatschappelijke activeringsfunctie. Mobadara is een nieuwe, frisse vereniging die veel kinderen en jongeren in Borgerhout bereikt. Samen zijn we sterk!

Praktische gegevens

EmailWebsite

Social media