missing-image@2x

Basinkop

Basinkop is een vereniging gericht op ontwikkelingssamenwerking. Ze werken, in samenwerking met Basinkop Soedan, projecten uit, in Khartoum: een weeshuis en verschillende projecten voor straatkinderen. Daarnaast hebben ze in Gent een werking voor Soedanese vrouwen en hun gezin. Ontmoeting, vorming en ontspanning staan hier centraal. Er worden activiteiten (markten, muzieksessies, maaltijden, tentoonstellingen,...) georganiseerd om de projecten in Soedan te sponsoren. Basinkop ziet het als haar plicht om de Afrikaanse cultuur hier uit te dragen. De grote rijkdom aan kunst, cultuur, dans, muziek... bekendmaken; Afrika laten zien uit een andere invalshoek.

Praktische gegevens

Contactpersoon: Widad Abd El Hamid

Email