missing-image@2x

Lanaya Association of Belgium

Lanaya Association is een vereniging zonder winstoogmerk met als doel de emancipatie, integratie en empowering van mensen van Liberiaanse afkomst in Vlaanderen. De stichters van de vzw willen daarnaast vriendschappen doen ontstaan en versterken tussen mensen van verschillende afkomsten door het organiseren van sociale, culturele en sportactiviteiten in de vrije tijd waar iedereen welkom is.

Praktische gegevens