missing-image@2x

Al Ihsaan

Al Ihsaan is een vereniging voor vrouwen die ontmoeting, ontspanning en vormingsmogelijkheden biedt om het sociaal isolement te doorbreken. Er wordt mogelijkheden aangeboden aan vrouwen om met hun familie zinvol vrije tijd te besteden, met oog voor de eigen roots en ingebed in de westerse samenleving. Religie is een belangrijke houvast binnen deze vereniging. Diverse problematieken worden naar voren gebracht zodat het bespreekbaar wordt in de Maghrebijnse gezinnen. Ze organiseren cursussen, lessen, uitstappen, naailessen, feestelijke bijeenkomsten, babbelbrunches, sporten, etc.

Praktische gegevens