Carrefour de L Espoir vzw

De vereniging staat voor elke vorm van humanitaire acties: het helpen en ondersteunen van zieken of gehospitaliseerde mensen, het organiseren van vormingen over het begeleiden van zieken en EHBO, het ondernemen van acties voor ontwikkelingslanden en sensibilisering.

Praktische gegevens

Contactpersoon: Khalid

Email

Social media