missing-image@2x

Hilal Gent

Het doel is om mensen uit hun isolement te halen, hun maatschappelijke integratie te verhogen, hun empowerment te bevorderen door het organiseren van educatieve, recreatieve, culturele en sociale activiteiten voor onze doelgroep. Ontmoeting staat centraal. Ze experimenteren met nieuwe maatschappelijke spelregels als antwoord op complexe samenlevingsvraagstukken. Integratie in de maatschappij bevorderen via vormingen en maatschappelijke thema's.

Praktische gegevens

Contactpersoon: Salem Idriss

Email