missing-image@2x

Al Noor - Al Shiffaa

Deze Maghrebijnse vrouwenvereniging wil vrouwen ontmoetings- en ontspanningsmogelijkheden aanbieden in een veilige omgeving. De aandacht gaat naar de geestelijke gezondheid van de leden. Hun isolement wordt doorbroken waar nodig en ze krijgen een aanbod van zinvolle vrijetijdsbesteding. Vorming rond gezondheid is eveneens een belangrijke pijler. Eigen cultuurbeleving en cultuuruitwisseling wordt gestimuleerd. Daarnaast zijn steunacties voor goede doelen een deel van de werking. Er werd een kookgroep opgericht en er worden maaltijden aangeboden om de steunacties mee te bekostigen (koken voor daklozen, benefiet voor zieken, projecten in Marokko, …). Een derde luik is de studiewerking voor jongeren. De jongeren een rustige en een gezamenlijke studeerplaats aanbieden om zo hun prestatie te verbeteren.

Praktische gegevens

Contactpersoon: Touria Essaïd OF Karima Zentari

Email