missing-image@2x

Opvoedingscentrum Burgerschap vzw

De vereniging heeft als doel de emancipatie van jongeren, vrouwen en mannen van alle horizonten te bevorderen. Dit voornamelijk via het organiseren van alfabetisering, initiatie aan informatica, strijd tegen schoolachterstand, via het begunstigen van intergenerationele en interculturele uitwisselingen.

Praktische gegevens

Contactpersoon: Samira Bakrim

Email

Social media