missing-image@2x

Viva-Sportiva & Welzijn

De organisatie promoot welzijn, schoolondersteuning voor kinderen en versterken van de band tussen ouders en hun kinderen. Het organiseert ook sofrologiesessies voor kinderen en moeders. Doel: zelfrespect ontwikkelen en bewustwording van eigen lichamelijke en intellectuele capaciteiten.

Praktische gegevens

Contactpersoon: Amina Oujear

Email

Social media