missing-image@2x

Al Karama

Al Karama heeft als doel de maatschappelijke integratie van mensen van Marokkaanse origine in België te bevorderen. Dit doen ze door activiteiten te organiseren rond thema’s zoals onderwijs, racisme en discriminatie, Noord-Zuid ontwikkelingsproblematiek, gezondheid en preventie en interculturaliteit. Daarnaast wil de vereniging integrale ondersteuning geven aan mensen die in moeilijke leefomstandigheden leven in Marokko om zo hun maatschappelijke positie binnen de eigen samenleving te versterken.

Praktische gegevens