missing-image@2x

Euromaroc

Euromaroc is een internationale vereniging gericht op het versterken van het netwerk tussen mensen van Marokkaanse origine in Europa. Daarnaast wil ze de participatie van deze doelgroep binnen de samenleving vergroten door culturele activiteiten te organiseren en te promoten. De vereniging wil ook het maatschappelijk engagement aangaan om hun doelgroep te sensibiliseren over ontwikkelingssamenwerking, en ondersteunt enkel dorpen in Marokko door inzamelprojecten op te zetten rond thema’s zoals onderwijs, medische hulp en opvoeding.

Praktische gegevens