“Mama, ik wil niet meer bruin zijn.”

Gepost door: Melanie Bellengé | 20/03/2019 | Gepost in racisme / discriminatie

Studiedag rond racisme en de impact ervan op jongeren en kinderen.

Het effect van racisme op jonge mensen wordt nog altijd niet erkend. Om daar verandering in te brengen deelden enkele jongeren hun ervaringen tijdens een studiedag op 19 maart, georganiseerd door Uit De Marge vzw.

De studiedag werd opgebouwd uit verhalen van jongeren die getekend zijn door racistische uitspraken en focuste op hoe er meer en betere ondersteuning nodig is voor hen. Racisme gaat verder dan de strafbare uitingen zoals geweld of haatspraak. Soms hakken onbedoelde vooroordelen of uitspraken er harder in, net omdat ze niet erkend worden, vaak voor “normaal” doorgaan en veel frequenter voorkomen. En dat creëert een gevoel van minderwaardigheid en twijfel over de identiteit van deze jonge mensen.

In de studiedag kwam ook naar boven dat racisme niet alleen twijfel en angst veroorzaken, maar ook chronische stress. Maravilha Munto (20) vertelt “Er zijn nog steeds veel vooroordelen. Zo wordt er nog altijd met verbazing gereageerd op het feit dat ik goed Nederlands spreek.” Het zorgt ervoor dat ze zich steeds maar probeert te bewijzen. “Zeker op vlak van intelligentie. Van zwarten verwachten ze altijd minder.”

Naast het feit dat racisme, eender welke vorm, de wereld uit moet, is er nood aan ondersteuning en opvang voor wie er wel nog mee te maken krijgt. Familie en vrienden zijn daarbij heel belangrijk, maar ook de scholen en vrijetijdsinstellingen spelen een rol. Leer slachtoffers, maar ook ondersteuners, racisme herkennen en ontdekken hoe ze erop moeten/kunnen reageren. Veerkracht en weerbaarheid vormen de “eerste hulp bij racisme”.