In the Picture: Carrefour de l’espoir – Kruispunt van de hoop

Gepost door: Melanie Bellengé | 18/02/2019 | Gepost in verenigingen

Een interview met Khalid LAHEM, een van de stichters van de organisatie.

Vertel eens in het kort waar uw vereniging voor staat en wat jullie doel is?
De non-profitvereniging ‘Kruispunt van de hoop’ werd geboren in 2008, na een bevinding van de stichtende leden van een gebrek aan morele steun voor de zieken. Onze doelstellingen zijn om zieken te helpen en te ondersteunen of om in ziekenhuizen  luisterdiensten, morele ondersteuning en psychologische ondersteuning aan te bieden. En we doen ook aan ziektepreventie door seminars te organiseren met gezondheidswerkers. Het is belangrijk voor ons om te werken aan 2 dingen: sensibilisatie en training om verbinding te creëren.

Hoe was de opstart? Welke moeilijkheden ben je tegengekomen?
Aanvankelijk hadden we veel ideeën en projecten. We hebben dan de keuze gemaakt om als projecten de zieken te bezoeken, het BEPS (Europees Octrooi voor Eerste Hulp) te ontwikkelen en organisaties te bezoeken. Zo konden we het grote publiek sensibiliseren. De grootste uitdaging was de implementatie van onze projecten: contact opnemen met ziekenhuizen, bewustmaking van het publiek van onze projecten, beheer van vrijwilligers en de agenda van bezoeken aan ziekenhuizen.

Voor welke uitdagingen staan jullie momenteel?
De activiteiten van ‘kruispunt van de hoop’ herlanceren zonder onze successen te vergeten: we hebben een enorm kapitaal aan vaardigheden, ervaring en communicatie.

Wat zijn jullie grootste successen tot nu toe?
Op nationaal vlak zijn dat onze partnerschappen met verschillende nationale organisaties zoals:
-Het Rode Kruis, het Brugmann-ziekenhuis en het Koningin Fabiola-ziekenhuis, die ons een certificaat van erkenning hebben gegeven als onderdeel van ons bezoek aan de zieken.
-Onze samenwerking met FMV heeft ons enorm geholpen bij onze evenementen en onze training. We danken mevrouw Jolijn van Eenoo voor haar hulp tijdens ons Vaudeville-evenement dat in 2010 werd georganiseerd. We brachten er meer dan honderd mensen bijeen. Dit evenement stelde ons in staat om het educatieve project bij GAZA financieel te ondersteunen.
-In 2013 organiseerden we een evenement “The Artists of Hope” waarin politieke persoonlijkheden en artiesten samenkwamen.
-ConvivialiThé: een maandelijks georganiseerde activiteit in het Brugmann-ziekenhuis. We versieren een ziekenhuiskamer met een oriëntaalse inrichting en zachte muziek en verwelkomen patiënten die zich kunnen verplaatsen met een glas Marokkaanse thee.
Onze internationale successen op een rij:
-Educatief project in het zuiden van Marokko, oprichting van een kleuterschool met een basisstructuur.
-Educatief project in Gaza in 2010.
-Cashemir Project, aankoop van incubator voor prenatale geboortes.
-Ons idee om zieken te bezoeken werd nagedaan in het Montreal-ziekenhuis in Canada.

Waar haal je je inspiratie vandaan?
Onze inspiratie komt van onze interne motivatie die tijdloos en onvoorwaardelijk is. We wachten niet op erkenning. We zijn gevoelig voor de menselijke oorzaak.

U hebt de 10e verjaardag van de vereniging Carrefour de l’Espoir gevierd, wat zijn de plannen voor de toekomst?
We willen intergenerationele bijeenkomsten ontwikkelen om het grote publiek voor de menselijke zaak te sensibiliseren. Ook willen we training in persoonlijke ontwikkeling implementeren om onze actielijnen te verbreden. En als laatste willen we bezoeken ontwikkelen aan kinderen van zieken om te informeren en het herstel van de zieke voor te bereiden.

Wij wensen jullie alvast veel succes!