“Wie zwijgt, stemt toe!”

Gepost door: Melanie Bellengé | 04/07/2018 | Gepost in verkiezingen

Het is bijna zover. Op 14 oktober trekken we allen naar het stemhokje voor de gemeenteraadsverkiezingen. We beslissen dan wie onze gemeente (of district in Antwerpen) en provincie zal besturen de komende 6 jaar. Een belangrijke beslissing met veel gevolgen! Door te gaan stemmen kan je mee bepalen welke onderwerpen binnen jouw gemeente of district aangepakt kunnen worden. Het gaat om thema’s die ons allemaal nauw aan het hart liggen zoals verkeer, veiligheid, sport en vrije tijd, milieu, zorg, armoede, samenleven, …

De verkiezingsstrijd is volop bezig, dat merk je nu al. De komende maanden kan je een overload aan verkiezingsdrukwerk, sensatiegerichte krantenkoppen, politici op alle evenementen in onze buurten, … verwachten. Je zal overstelpt worden met informatie. Misschien volg je de lokale politiek goed op en weet je al op wie je gaat stemmen. Maar misschien ben je er nog niet uit en ben je één van de zovele ‘zwevende’ kiezers. Of misschien denk je zelfs dat dit allemaal jou niet aanbelangt, of dat jouw stem niet belangrijk is.

Er kunnen ook drempels zijn die het moeilijker maken om te kiezen. Velen onder ons, vooral burgers met een migratieachtergrond, ervaren een kloof met het beleid. We voelen ons niet altijd vertegenwoordigd in de politiek. We vinden dat de politici weinig rekening met ons houden. Maar met de “verkleuring” van de samenleving wordt de stem van de “etnische” kiezer steeds belangrijker, zeker in grootsteden zoals Antwerpen en Brussel, waar het aandeel van mensen met een migratieachtergrond meer dan de helft van de inwoners omvat. Hier zit de kracht/macht in het getal! Samen kunnen onze stemmen, de stemmen van mensen met een migratieachtergrond, doorslaggevend zijn. De vraag is: hoe gaan we deze democratische macht gebruiken? Gaan we in gespreide slagorde naar de verkiezingen of gaan we onze stemmen gericht gebruiken?

Daarom vinden we het vanuit FMV van groot belang om onze achterban politiek bewust te maken, actief en kritisch burgerschap te stimuleren en tools aan te reiken om aan beleidsbeïnvloeding te doen. Met het Verkiezingsproject “Wie zwijgt, stemt toe!” proberen we dit te doen door infosessies, vormingen en debatten te organiseren en andere acties op te zetten rond de gemeenteraadsverkiezingen in Brussel, Gent en Antwerpen.

We hebben een heel programma voor jullie in petto. Stay tuned!

Campagne “Ik stem ook”: Registratie van niet-Belgen

(filmpje: ik stem ook)

Tijdens de vorige verkiezingsperiode maakte slechts één op de zes niet-Belgen met kiesrecht gebruik van het gemeentelijk stemrecht.Hoog tijd om hier verandering in te brengen! Indien alle niet-Belgen met kiesrecht zouden stemmen, zou dat in sommige gemeenten 20 à 30% van de stemmen betekenen.

FMV neemt deel aan de campagne “Ik stem ook”, een initiatief van ‘Het Minderhedenforum’, ‘De Wakkere Burger’ en ‘Orbit vzw’. Wij ijveren voor een evenwaardige participatie van alle burgers aan het maatschappelijk gebeuren en de politiek. Ook zij die geen Belgische nationaliteit bezitten kunnen hun stem uitbrengen op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ze moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen en zich voor 1 augustus laten registreren als kiezer bij hun gemeentebestuur.

Ben je niet-Belg en wil je ook stemmen? Wij informeren je en helpen je graag bij het registreren. Voor meer info www.ikstemook.be of neem contact op met onze educatieve medewerker latifa.elmorabit@fmv-vzw.be.

Oproep: Ben je gebeten door de politiek en wil je meewerken aan ons verkiezingsproject “Wie zwijgt, STEMT toe”, mail naar latifa.elmorabit@fmv-vzw.be. Zij neemt zo snel mogelijk contact met jou op!