Reuzin Fatima terug uit haar kot!

Gepost door: Latifa El Morabit | 22/11/2022 | Gepost in burgerschap, racisme / discriminatie, verenigingen

Op 24 september 2022 haalden we, samen met een heleboel vrouwenafdelingen Reuzin Fatima terug uit haar kot om mee te lopen met de Reuzenstoet in Borgerhout!

In het kader van het promoten van activiteiten gericht naar vrouwen stond Reuzin Fatima als symbool voor de vele vrouwen die door de lange coronapandemie in eenzaamheid doorbrachten, in precaire toestanden verkeerden en het contact met de brede samenleving even waren verloren. Reuzin Fatima had immers al een aantal reuzenstoeten niet mee meegelopen. Ze werd in 2013 gemaakt door vereniging Chams, een lid van FMV uit Borgerhout met de ondersteuning van FMV. We sloegen dit jaar samen de handen in elkaar om onze Reuzin uit haar sociaal isolement te trekken. De vrijwilligers van vzw Chams, zelf een vrouwenafdeling van een aantal sterke madammen die een breed aanbod aan activiteiten bieden gericht naar vrouwen (vaak alleenstaande mama’s) en hun kinderen,  stroopten weer hun mouwen op en lapte onze Reuzin helemaal op in een aantal weken tijd om haar weer naar buiten te brengen.

Anderszijds is Reuzin Fatima ook een ode voor al die sterke vrouwen met een migratieachtergrond, waar vaak met vooroordelen naar wordt gekeken omdat ze er een beetje anders uit zien. Ze zijn actief binnen het verenigingsleven en verzetten – ook vaak in alle stilte – bergen om van onze samenleving een warme plek te maken. Verschillende Antwerpse vrouwenafdelingen, allemaal lid van FMV, liepen daarom ook samen met vzw Chams en FMV in de Reuzenstoet en stonden mee in de spotlichten. Allemaal gerund door vrouwen, creëren ze samen een groot aanbod aangepast aan de interesses en noden van vrouwen met een migratieachtergrond. Net door laagdrempelig te werken, werken ze obstakels weg opdat iedereen kan deelnemen aan de verschillende velden binnen onze maatschappij. Dit zijn vrouwen die zelf het heft in handen nemen en op hun manier maatschappelijke uitdagingen willen aanpakken. Binnen hun gezin, binnen hun netwerk, binnen hun buurt en wijk en verder.

Dank aan vzw Vrouwenkracht, Het Huis van de Vrouw, vzw Ihsane, Alles in één Hart, Veera vzw, Connected Flaws, en heel wat vrijwilligers van FMV voor de gezellige namiddag en het sterk signaal die ze mee hielpen uitdragen.

Wil je meer weten over Reuzin Fatima? Lees haar verhaal in het Reuzenvriendenbroek via deze link: Fatima Chams en FMV — De Reuskens van Borgerhout.