Vrijwilligersverenigingen die werken rond de thema’s die ons nauw aan het hart liggen – onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg, beleving van cultuur , … – zijn bij ons van harte welkom. Wij kunnen een partner zijn en samen activiteiten uitrollen, of een meer ondersteunende rol opnemen (of beiden). Activiteiten die zich toespitsen op het versterken van de maatschappelijke positie van mensen (met een migratieachtergrond), meer bepaald vrouwen en jongvolwassenen, verdienen volgens ons speciale aandacht.

Wens je als vereniging lid te worden van FMV, dan dien je daarvoor een aanvraag in. Na goedkeuring, ben je officieel FMV-lid.

Ook individuen die hun maatschappelijk engagement niet aan een vereniging verbinden, kunnen deel uitmaken van de FMV-familie door FMV-vrijwilliger te worden. Ook zij kunnen ondersteund worden bij projecten of partner worden.