FMV gaat al een tijdje mee. Hieronder staan een aantal momenten beschreven, die belangrijk zijn geweest in onze geschiedenis.

We vangen aan met een historische datum, namelijk de Eerste Zwarte Zondag.

24 november 1991. Het succes van het Vlaams Blok kwam bij veel burgers uit de migratie aan als een kaakslag. Zij voelden zich geviseerd en politiek misbruikt.

Een gevoel van onmacht en frustratie werd omgebogen in iets constructiefs, iets typisch Vlaams waar burgers uit de (Marokkaanse) migratie niet mee vertrouwd waren: het verenigingsleven. Veel mensen hadden er genoeg van dat er boven hun hoofden van alles werd beslist en dat er van alles voor hen werd gedaan zonder hen daarbij te betrekken. De verenigingen ontstonden aldus om eerst en vooral op te komen voor gelijke rechten.

Onder het motto ‘samen zijn we sterk’ zijn deze verenigingen in 1993 samengekomen en hebben ze de eerste Marokkaanse Federatie opgericht. Vooral bij de tweede generatie ontstond een sterk bewustzijn. Ze deelden de overtuiging dat via het verenigingsleven kon worden gestreden tegen de schending van hun basisrechten. FMV stond toen voor:Federatie van Marokkaanse Verenigingen.

In de jaren ’80 tot begin jaren ’90 werden deze verenigingen niet ernstig genomen door het beleid. Midden jaren ’90 kwam er echter een positieve ommekeer: het beleid erkende eindelijk de rol van de zelforganisaties en het eerste reglement op de erkenning en subsidiëring van deze verenigingen werd geïnstalleerd. De formele erkenning was een feit: in 1995 werd het FMV erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Cultuur, afdeling  Volksontwikkeling en Bibliotheken.

Op de Algemene Vergadering van maart 1998 werden een aantal prioriteiten vastgelegd. De prioritaire doelgroepen waren vrouwen en jongeren/jongvolwassenen en de prioritaire thema’s werk, onderwijs en cultuur. Deze prioriteiten werden vertaald in extra aandacht en middelen voor de vrouwenafdelingen en de jongerenafdelingen.

Steeds meer verenigingen sloten zich aan bij FMV en het ging niet meer alleen over Marokkaanse verenigingen. Wij als federatie besloten rond de jaarovergang van 2019 naar 2020 om onze naam te veranderen en ons niet meer als ‘Federatie van Marokkaanse Verenigingen’ te identificeren maar enkel met de afkorting FMV.

Cultuur

Uit de werkgroep Cultuur ontstaat Moussem die in 2001 door het Ministerie van Cultuur wordt erkend als Kunstenfestival.

Onderwijs

Voor het thema onderwijs werd tevens een werkgroep opgericht die onderwijsactiviteiten coördineerde. Voor het thema werkgelegenheid werd er in samenwerking met de VDAB een toeleidingproject opgestart.

IQRA-school

Op 1 september 2013 opende de IQRA-school haar deuren. Deze wijkgerichte school is opgericht door FMV en ligt in het verlengde van het leerachterstandsproject IQRA-Vlaanderen. De IQRA-school is een school waar kwalitatief onderwijs wordt gegeven in een veilig pedagogisch klimaat, waar de thuiscultuur van ieder kind positief wordt gewaardeerd, waar ouders bij de school betrokken zijn en participeren en waar kinderen worden voorbereid om volwaardig deel te nemen aan onze complexe, snel evoluerende pluralistische samenleving.