Lijsttrekkersdebat

Gepost door: Melanie Bellengé | 18/10/2018 | Gepost in verkiezingen

Op zaterdag, 29 september organiseerden we samen met UTV een lijsttrekkersdebat. Dit debat past in ons politiek project ‘Wie zwijgt, stemt toe!’. Vanaf 19u30 stroomden de toeschouwers binnen in het Zuiderpershuis aan de Waalsekaai in Antwerpen. Maar wat is eigenlijk een lijsttrekker? En wat is er zo interessant aan een lijsttrekkersdebat?

  1. Lijsttrekker, lijstduwer: wie is wat?

Politieke partijen hadden tot 15 september de tijd om hun kieslijst in te dienen. Op die lijst staan alle personen die zich officieel verkiesbaar stellen bij de gemeenteraadsverkiezingen.

De hoogst geplaatste persoon op zo’n kieslijst wordt de lijsttrekker genoemd. Hij of zij speelt een belangrijke rol in de verkiezingscampagne en tijdens de debatten. Meestal wordt de lijsttrekker van de partij die het meeste stemmen behaalde in zijn of haar gemeente, de volgende burgemeester.

De persoon die helemaal onderaan de kieslijst staat, wordt een lijstduwer genoemd. Lijstduwers willen bijdragen aan de populariteit van hun partij, maar willen niet per se verkozen worden en een politiek mandaat opnemen.

 

  1. Waarom een lijsttrekkersdebat?

Tijdens het lijsttrekkersdebat krijgen de nummers één van de politieke partijen de kans om hun visie toe te lichten. Zij vertolken de standpunten van hun partij. De thema’s die aan bod kwamen, zijn: onderwijs, werk, wonen en gelijke kansen.

Op 14 oktober trokken we naar de stemhokjes om de persoon/personen te kiezen waarvan wij denken dat hij of zij de meest geschikte is om onze gemeente te besturen. Daarom was het belangrijk om die lijsttrekkers te horen en belangrijker nog: om vragen te stellen!

  1. Wie was er allemaal aanwezig?

Hierboven zie je de acht kandidaten die aanwezig waren op het debat. Van links naar rechts zijn dat:
1. Fons Duchateau van NV-A. Sinds 2014 is deze Vlaams-nationalist OCMW-voorzitter en schepen voor sociale zaken, wonen, diversiteit, inburgering en samenlevingsopbouw. Hij is eigenlijk geen lijsttrekker, maar vervangt meneer De Wever.
2. Jinnih Beels van sp.a. Voor deze socialiste zijn goed onderwijs, betaalbaar wonen,  veilige en propere wijken prioritair.
3. Wouter Van Besien van Groen. Voor deze groene politicus moet de focus liggen op milieubeleid en sociaal beleid.
4. Kris Peeters van CD&V. Deze christen-democraat is al verschillende keren Vlaams minister geweest en is nu federaal vice-Premier,  Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel.
5. Philippe De Backer van Open Vld. Sinds 2016 is deze liberaal staatssecretaris voor Bestrijding Sociale Fraude, Privacy en de Noordzee. Hij is de man achter de Flexijobs in de strijd tegen zwartwerk, en groot pleiter van flexibiliteit in de horeca.
6. Peter Mertens van PVDA. Deze marxist is socioloog van opleiding en al sinds 2008 partijvoorzitter.
7. Morad Ramachi van D-SA. Deze nieuwe centrumpartij nam voor de eerste keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De lijsttrekker zetelt vandaag als onafhankelijk districtsraadslid in Antwerpen.
8. Karima Arektoute van Be.One. En ook deze nieuwe partij nam voor het eerst deel aan de verkiezingen. De partij wilt dat  radicale gelijkheid – op allerlei vakken-  de standaard wordt. De licentiate TEW was altijd al sociaal geëngageerd en maakte carrière in de international sales.

  1. Verloop van de avond

Het debat werd gemodereerd door VRT-journaliste Hilde Mertens: zij stelde de vragen en waakte er over dat iedereen tijd kreeg om aan het woord te komen. De politici waren goed voorbereid: de vragen werden bondig beantwoord op zo’n manier dat het verschil met de  andere partijen voor de luisteraar duidelijk werd. Debatavonden zijn voor hen uiterst belangrijk: de kiezer laten weten dat men weet wat er leeft, dat men op de hoogte is van de problemen die er zijn in de gemeente, hem/haar informeren over hoe de partij dat probleem denkt aan te pakken  en tenslotte hem/haar ervan overtuigen dat door op de partij te stemmen, die problemen effectief aangepakt zullen worden op een manier die de kiezer ten goede komt.
Tijdens het debat werden filmpjes getoond waarbij de mening van de gewone burger op straat werd gevraagd rond de thema’s die deze avond aan bod kwamen: onderwijs, werk, wonen en gelijke kansen. Deze filmpjes kun je hier terug bekijken.
Achteraf was er ruimte voor vragen vanuit het publiek. En ook het publiek was goed voorbereid: er werden kritische, scherpe vragen gesteld. Ideale afsluiter van een geslaagde avond!