missing-image@2x

Vereniging van Islamitische Consultatie België

De vereniging heeft als doel om gedetineerden met een moslimachtergrond voor te bereiden en te ondersteunen bij de re-integratie in onze samenleving en preventief ouders en jongeren te informeren en sensibiliseren rond maatschappelijke problemen. Dit doen ze door: - De rechten van moslimconsulenten behartigen. - De rechten van moslimgedetineerden behartigen. - Binnen de muren van de gevangenis moslimgedetineerden een plek bieden tot cultuur- en godsdienstbeleving. - De familie van gedetineerden bijstaan. - In samenwerking met de overheid nazorg bieden aan ex-gedetineerden. - Ouders en jongeren informeren/sensibiliseren over/voor maatschappelijke problemen en uitdagingen.

Praktische gegevens

Email

Social media