missing-image@2x

De vrijgelatenen

De vereniging ontwikkelt acties die betrekking hebben tot de welzijn. Solidariteitsacties voor daklozen, behoeftigen en slachtoffers van socio-economische onzekerheid. Bevorderen en promoten van integratie, gezelligheid en solidariteit tussen burgers.

Praktische gegevens