missing-image@2x

Brotherhood Association

De algemene doelstelling van de vereniging is het bevorderen van broederschap onder de leden en het vormen van een sterk netwerk om elkaar onderling te ondersteunen wanneer nodig opdat ze kunnen participeren in de samenleving en zich beter kunnen integreren in deze samenleving. Dit houdt in: emotionele en materiële ondersteuning in geval van ziekte van een lid of naast familielid, administratieve steun in geval van een verhuis naar binnen of buitenland, emotionele en administratieve steun in geval van overlijden van een lid of familielid opdat het stoffelijk overschot naar het vaderland gerepatrieerd zou kunnen worden, voedselbedelingen organiseren ten voordele van de zwakkeren binnen onze samenleving. De organisatie wil ook de culturele verbondenheid onder de leden bevorderen en de bredere samenleving kennis laten maken met de verschillende culturen door socio-culturele activiteiten te organiseren.

Praktische gegevens