Alif Lam

Alif-Lam is een Vrouwenvereniging in Vilvoorde die vrouwen wil samenbrengen rond socio-culturele activiteiten gericht op de ontwikkeling en emancipatie van de vrouw. De activiteiten vinden binnen de vrije tijd plaats en iedereen is welkom. Alif-Lam is een meisjeswerking binnen de vrouwenafdeling die meisjes meer zelfvertrouwen en kennis wilt bieden. Dit aan de hand van allerlei vormingen en workshops.

Praktische gegevens