In the picture: De Toekomst

Gepost door: Melanie Bellengé | 29/01/2019 | Gepost in Uncategorized

In april 2018 startte Joy Ogegene een nieuwe vereniging op in Merksem genaamd De Toekomst. Waar staat de vereniging voor? Welke drempels ondervond ze tot nu toe? Wat maakt dat ze succesvol zijn en waar halen Joy en haar vrijwilligers hun inspiratie en motivatie van? Dat lezen jullie allemaal hieronder!

Kan je een aantal voorbeelden geven van activiteiten die jullie organiseren?

We organiseren ontmoetingsmomenten voor jongeren en zorgen zo voor een gelegenheid om te kunnen babbelen over welke problemen ze ondervinden op hun school, waar ze moeilijkheden ondervinden, enz. We zijn van ook van plan om workshops te plannen voor de jongeren naar gelang hun vraag. Tijdens de ontmoetingsmomenten vangen wij signalen op en gaan daar verder mee aan de slag. Zo kwamen er al veel vragen naar boven over de studierichtingen, over hoe een stageplaats te zoeken en welke voorbereidingen hiervoor gepland moeten worden.
Daarnaast organiseren we ook ontmoetingsmomenten voor de mama’s, in de vorm van koffiemomenten. We houden deze ontmoetingen zo laagdrempelig mogelijk om op die manier zoveel mogelijk vrouwen te bereiken en zo veel mogelijk hun hulpvragen op te vangen tijdens die momenten.
Verder hopen we naar gelang het aantal vrijwilligers steeds meer te kunnen organiseren.

Wat was de motivatie om jullie vereniging op te starten?
Mijn eigen leven, mijn eigen verleden, mijn eigen verhaal! Ik ben zelf ook veel moeilijkheden tegengekomen op vlak van studies. Ik zag hoe mijn ouders verschillende drempels moesten overwinnen. Daarnaast kwam ik door mijn studies, sociaal werk, tot de vaststelling dat het niet enkel zo was in mijn eigen gezin, maar ook bij andere gemeenschappen.

Hoe ging de start? Welke drempels kwamen jullie tegen?
Een van onze problemen was een lokaal vinden. Bij de start was dit niet zo nodig, het ging goed, we konden terecht bij het secretariaat van de school. Na twee maanden echter moesten we een ander plekje vinden. Het tekort aan middelen is ook een drempel! Mensen vinden om te vrijwilligen blijft moeilijk. In begin ben je heel enthousiast, na een tijdje komen er andere prioriteiten in je leven. We proberen dit momenteel op te lossen door met stagiaires te werken. We zorgen ervoor dat zij groeien in hun kennis en ervaring opdoen, en zij helpen ons door hun tijd in de vereniging te steken.

Wat zijn jullie succesfactoren?
Onze verschillende achtergronden, maakt dat we anders te werk gaan dan de reguliere organisaties en dichter staan bij onze doelgroep. We kunnen ons meer inleven in de personen omdat we de nodige achtergrondkennis bezitten.
Nog een ander pluspunt is dat we met zeer geëngageerde vrijwilligers werken en dus voor een intensieve begeleiding zorgen.

Waar haal je je inspiratie uit?
Van mijn kinderen! Als mama wil je een betere samenleving voor hen waarin zij alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen.

Wat is jullie eerst volgende activiteit?
Naast de gebruikelijke ontmoetingsmomenten? Daar moeten we nog over brainstormen, waarschijnlijk gaan we een uitstap organiseren met onze jongeren!