In de picture: Kwasa Kwasa vzw

Gepost door: Melanie Bellengé | 03/06/2019 | Gepost in verenigingen

Kwasa kwasa vzw: een fijne Gentse vereniging met een belangrijke missie.

Ik sprak met Agnes, de oprichtster van vzw Kwasa Kwasa. Ze heeft een duidelijke visie voor ogen: werken aan een maatschappij waar superdiversiteit volledig aanvaard wordt en waar solidariteit voorop staat. De vereniging bestaat al meer dan 15 jaar en draait op volle toeren. Hoe pakken ze het aan? Welke successen en problemen ervaren ze? Agnes legt het ons uit: 

Waar is Kwasa Kwasa mee bezig?

Onze vereniging steunt op vier pijlers.
We geven eerst en vooral vorming, aan mensen van 4 tot 104 jaar oud. Iedereen kan bij ons een vorming aanvragen en die maken wij dan op maat.
We willen ook focussen op sensibilisering. Elk jaar organiseren we minstens één actie waarbij we een groter publiek willen bereiken dan enkel de groepen die we kennen.
Dan willen we ons ook engageren voor buurtwerk. We nemen deel aan activiteiten in de buurt. Veel daarvan zijn hier heel “wit”, wij willen er meer diversiteit in brengen. Als er optredens zijn, zorgen we ervoor dat er ook altijd een optreden van bijvoorbeeld Marokkaanse dans bij zit.
Als laatste zijn wij ook bezig met solidariteit in het Zuiden. Het land waar we mee samen werken is Malawi.

Wat is jullie missie?
Wij willen vooral werken aan de aanvaarding van de superdiversiteit in de maatschappij en aan solidariteit. Dat zijn twee kapstokken waar we al onze activiteiten aan ophangen.

Hoe is de vereniging ontstaan?
In 2000 en 2001 werkte ik in Malawi. Er was veel hongersnood en met een paar andere mensen organiseerden we af en toe een benefiet. We zagen hoe nodig deze acties waren en wilden iets structureler te werk gaan. Vanuit dat idee hebben we dan in 2002 Kwasa Kwasa opgericht!

Welk succes hebben jullie laatst mogen meemaken?

Ik kan heel veel voorbeelden geven! Zo zijn de bezoeken aan een moskee altijd fijn omdat we merkbaar vooroordelen de kop indrukken. Maar eigenlijk beschouw ik de vormingen in scholen als een groot succes. Telkens als een school een vorming aanvraagt, wil dat zeggen dat ze interesse hebben voor diversiteit. We merken dan heel betrokken kinderen en geëngageerde leerkrachten. Dat vind ik keer op keer een succes.

Op welke problemen zijn jullie al gebotst?

Als VZW is het logisch dat ik nu de financiële kant van het verhaal benoem.
Maar wat ik eigenlijk –en ik denk dat ik voor iedereen van de vereniging kan spreken- een probleem vind, is dat mensen vaak oppervlakkiger omgaan met activiteiten. Ze willen iets doen, maar willen er weinig tijd of geld aan besteden, wat ik vaak goed begrijp, maar ze voelen ook geen nood voor verdieping in de thema’s. Ze schrijven zich bijvoorbeeld een keer in voor een vorming maar komen niet meer terug. Of ze verwachten dat een activiteit enkel “leuk” is, zonder meer. Dat is jammer. Sommige van de scholen die ik hierboven vermeldde, komen al vier jaar op rij vorming volgen. Dan weet je dat ze mee zijn, dat is fijn.

Wat staat er te gebeuren in de toekomst?

Na de zomervakantie staan er al veel vormingen gepland, maar tijdens de vakantie valt dat allemaal wat stil. De scholen zijn gesloten. Wel zijn er in de zomer veel mondiale festiviteiten waar we aan deelnemen. Dat is dan weer wat anders!

Welke steun of hulp kunnen jullie nog gebruiken?

Wij zijn altijd op zoek naar organisaties die vorming willen volgen. Zo kunnen we meer sensibiliseren. Wij hebben zelf geen vormingen klaar staan, maar organiseren ze echt op maat. Er zijn veel thema’s mogelijk!

Daarnaast kunnen wij altijd vrijwilligers gebruiken en vooral ook sponsors. Wij hebben zelf geen project lopen in Malawi, maar steunen veel andere projecten. We hebben wel een fonds waarbij we kinderen in Malawi individueel steunen. Het thema is “recht op onderwijs” en we sturen dus kinderen naar school, geven hen kleding en schoolspullen en volgen hen hun hele schoolcarrière op. Zelfs met 5 euro per maand zijn ze daar veel. En wat fijn is om weten: alles wat je stort, komt integraal bij de kinderen terecht. Er zijn geen administratieve kosten. Je kan de projecten ook volgen op onze site www.kwasakwasa.be.